info@handelshuisveenings.nl | 06 - 38 76 64 44
Bij een bestelling van 10 platen of meer, altijd gratis bezorgd binnen Nederland. 

De verzending van monsters is gratis.

Leveringskosten zijn verlaagd naar 25 euro. Dit betreft een verzekerde en aangetekende verzending inclusief degelijke verpakking. U ontvangt op aanvraag een Track en Trace code.

Voor al onze producten geldt:

(lees ook de privacyverklaring hieronder)

  • 2 jaar garantie en 2 weken bedenktijd.
  • de levertijd is 3 tot 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.
  • het terugsturen van producten zijn de kosten (tarieven volgens PostNL) voor de klant.
  • wij kunnen alleen materiaal terugnemen die ongeopend en onbeschadigd zijn.
  • bij bestellingen van 4 platen of meer komen uw platen in meerdere collies, maar de bezorgkosten zijn nooit meer dan 25 euro!
  • alle bestellingen worden verstuurd zodra de kosten op onze rekening zijn bijgeschreven. Betaalt u via iDEAL? dan is de levering sneller!
  • verzendkosten zijn inclusief verpakken en verpakkingsmaterialen.
  • kleinere producten die besteld worden in combinatie met platen kunnen in de zelfde verpakking mee zonder extra kosten

 

jachtenscheepsvloeren van handelshuisveenings

gevestigd aan Laurier 80 1616tm Hoogkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jachtenscheepsvloeren.nl Laurier 80 1616tm Hoogkarspel 06 38766444

Persoonsgegevens die wij verwerken

handelshuisveenings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@handelshuisveenings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

handelshuisveenings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

handelshuisveenings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van handelshuisveenings) tussen zit. handelshuisveenings gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Woocomeerce van worldpress versie 4.9.5

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

handelshuisveenings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoons en ardesgegevens; 2 jaar i.v.m. garantietermijn van de goederen.

Delen van persoonsgegevens met derden

handelshuisveenings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

handelshuisveenings gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door handelshuisveenings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@handelshuisveenings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. handelshuisveenings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

handelshuisveenings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@handelshuisveenings.nl